Διεθνές κέντρο τύπου

Στη MITE θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποκλειστικά για τα ΜΜΕ από την Ελλάδα και εξωτερικό. Χώρος ειδικά διαμορφωμένος έτσι ώστε με όλους τους σύγχρονους τρόπους να ενημερώνονται   και να ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι και bloggers της έκθεσης. Παροχή υπολογιστών που θα διευκολύνουν τους δημοσιογράφους με πρόσβασή στο Wi-Fi.

Πρόγραμμα αναλυτικό σε λίγο…..

Καταχωρήστε το ενδιαφέρον σας

Επικοινωνήστε μαζί μας