Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Η παράδοση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο στο πρόγραμμα της MITE, με πλούσιο περιεχόμενο φεστιβάλ. Στόχος μας, να υπάρξουν σημαντικές ώρες πολιτιστικής δημιουργίας. Τα φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται προς το τέλος της ημέρας, όπου θα ανακοινώνονται ολοκληρωμένα προγράμματα παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.