Μουσεία , Αρχαιολογικοί χώροι, χώροι τέχνης & πολιτισμού