Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΠΕΜΠΤΗ

1400 – 1700    Βιώσιμος Τουρισμός και Ανάπτυξη                                      Αιθ.Α.

1720– 1900     Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Τουρισμός                        Αιθ.Α.

1915                Εγκαίνια                                                                                     Αιθ.Α.

Ομιλία Υπουργού Τουρισμού
Γεύσεις από Λέσβο και συγκρότημα από Λέσβο
Βραβεία

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Γαστρονομικού Τουρισμού 

11.00 – 14.00    Κουζίνα Πελοποννήσου

14.15 – 17.15    Κουζίνα Ηπείρου

17.30 – 20.30    Κουζίνα Νότιου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1100   1330    Τουρισμός Υγείας                                                                 Αιθ.Α.

1100 – 1300    Διασύνδεση Αγροδιατροφής                                               Αιθ.Β.
και Βιομηχανίας με τον Τουρισμό

1420 – 2000    Ελλάδα Προορισμός 365 ημέρες                                        Αιθ.Α.

2000 – 2030    Φεστιβάλ

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Γαστρονομικού Τουρισμού

11.00 – 14.00    Κουζίνα Θεσσαλίας

14.15 – 17.15    Κουζίνα Αν. Μακεδονίας & Θράκης

17.30 – 20.30    Κουζίνα Αττικής

ΣΑΒΒΑΤΟ

1030 1300    Τουρισμός και Τεχνολογία                                                 Αιθ.Α.

1330 – 1600    Mediterranean The Destination                                         Αιθ.

1600 – 1700    Συνέντευξη  τύπου ΣΕΤΚΕ                                                                                     

1600  – 1730    ΕΣΠΑ και Τουρισμός                                                           Αιθ.Β.

1700 – 1900    Ημερίδα θέμα Μεσογειακή Διατροφή                              Αιθ.Α.

1900 – 2030    Φεστιβάλ

2200                   Επίσημο γεύμα έκθεσης

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Γαστρονομικού Τουρισμού

11.00 – 14.00    Κουζίνα Β. Αιγαίο

14.15 – 17.15    Κουζίνα Δυτικής Μακεδονίας

17.30 – 20.30    Κουζίνα Κρήτης

ΚΥΡΙΑΚΗ

1000   1230    Γαλάζια ανάπτυξη και διαχείριση                                   Αιθ.Α.
προορισμού κρουαζιέρας

1220  – 1400    Κοινωνική Οικονομία και Τουρισμός                              Αιθ.Β.
(Κοινσεπ.)

1400 – 1630    Προσκυνηματικός Τουρισμός                                            Αιθ.Α.
βήματα Απόστολου Παύλου

1830 – 2020    Φεστιβάλ

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Γαστρονομικού Τουρισμού

11.00 – 13.00    Κουζίνα Στερεάς Ελλάδας

13.45 – 15.30    Κουζίνα  Επτανήσων

15.45 – 18.00    Κουζίνα Δυτ. Ελλάδας

18.15 – 20.30    Κουζίνα Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ