Ειδικά διαμορφωμένος χώρος προσκυνηματικών περιηγήσεων.