Συμβουλευτική επιτροπή έκθεσης

Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες της MITE είναι η συμβουλευτική επιτροπή. Λόγω της συμμετοχής σημαντικών ανθρώπων στην έκθεση, η επιτροπή έχει την ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις στην τουριστική βιομηχανία και να βοηθάει στην ανάπτυξη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Η συμβουλευτική επιτροπή της MITE διαδραματίζει ένα κρίσιμο και σοβαρό ρόλο αφού συγκεντρώνει επαγγελματίες από τον χώρο του τουρισμού που απεικονίζουν τα περιφερειακά αλλά και τα βασικά συμφέροντα για μία ανεπτυγμένη τουριστική βιομηχανία. Επίσης η επιτροπή θα βοηθήσει την MITE σε βασικά ζητήματα των συνεδριών της έκθεσης, για να προσφέρουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά το περιεχόμενο των συνεδριών. Η διορατικότητά της θα βοηθήσει στην επιτυχία και αποτελεσματικότητα, αυτής της τετραήμερης έκθεσης.

Όνομα Επίθετο

Σε λίγο κοντά σας…