Εταιρία με ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων (web booking). Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, Software κτλ