Ειδικές μορφές Τουρισμού, με βιωματικές εμπειρίες για απαιτητικούς ταξιδιώτες. Εναλλακτικές δραστηριότητες.